Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Salon české a slovenské scénografie 2018 Místo: ND Reduta, Brno Vernisáž výstavy: 4. května 2018 v 17.30 hod. Výstava: 5. – 30. května 2018 9,00-18,00 (dále dle programu divadla)

Vernisáž výstavy:  4. května 2018 v 17.30 hod.

Výstava: 5. – 30. května 2018 9,00-18,00 (dále dle programu divadla)

Doprovodné akce:

MEZINÁRODNÍ SCÉNOGRAFICKÉ SYMPOSIUM POLOČAS ROZPADU 4.1 / 25. května. v 11,00-16,30 Tržnice Brno, Zelný trh 14-16, Brno

SHOWCASE U-KAŽ & M-LUV / 25. května. ve 20,00 Tržnice Brno, Zelný trh 14-16, Brno

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY A BUDOVY ND BRNO REDUTA / Datum a čas budou upřesněny, ND Brno Reduta

Salon české a slovenské scénografie 2018 představuje díla českých a slovenských scénografů a umožňuje jejich komplexní recepci a reflexi. Jedná se o platformu, díky které se mohou setkat a svou tvorbu představit profesionálové i studenti scénografie v nejširším pojetí tohoto pojmu (tj. zahrnuje zvukový a světelný design, kostýmní výtvarnictví, video-art a další oblasti scénického výtvarnictví).

témuž cíli směřuje také ústřední myšlenka Salonu české a slovenské scénografie 2018: chce ukázat scénografickou tvorbu uplynulých čtyř let a zároveň být místem setkání jednotlivých tvůrců.

V pořadí již čtvrtá realizace projektu od jeho obnovení v roce 2013 proběhne v květnu roku 2018 v prostorách Národního divadla Reduta v Brně a má hned dvě specifika: S ohledem na rok 2018 jako významné výročí česko-slovenské historie je výstava Salon české scénografie (OD Kotva, listopad 2017) v její letošní edici rozšířena o slovenské scénografy: původní počet 27 českých autorů je tak ve spolupráci se Slovenským divadelným ústavem Bratislava a sdružením PRO SCENA doplněn o 19 slovenských, a navíc se celá výstava přesune závěrem roku 2018 do bratislavské galerie Umelka.
Druhou důležitou ambivalencí je skutečnost, že výstava letos proběhne souběžně a ve spolupráci s mezinárodním festivalem Divadelní svět Brno a bude tak nejen ve své diskusní části otevřena umělcům z okolních zemí.

Scénografická výstava Salon je zaměřena jak na profesionální, tak na širší odbornou
veřejnost, sledující dění v české a slovenské divadelní kultuře. Tedy na běžné divadelní
diváky stejně jako na odborníky a praktiky z oblasti scénických umění. Scénografická tvorba
je zde představena ve svých výstavních podobách, které jsou přirozeně odtrženy od svého
záměru a upotřebení: od divadla v nejširším slova smyslu. Jako nezbytnou součást výstavy tak
Salon 2018 koncipuje i diskusní setkání vystavujících umělců a „jejich“ teoretiků. Doprovodnými akcemi se otevře širší škále zájemců, kteří mohou vedle vernisáže 4.5. v brněnské Redutě navštívit mezinárodní symposium Poločas rozpadu 4.1, showcase současné scénografie U-KAŽ & M-LUV či komentované prohlídky. To vše v organizaci
České organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT) a Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU / ATI),  ve spolupráci s Národním divadlem Brno Reduta a slovenskými partnery Divadelním ústavem Bratislava a spolkem PRO SCENA.

Projekt výstavy a doprovodných akcí podpořili dále Město Brno, Česko-německý fond budoucnosti a JAMU, zahraničními partnery jsou pak Instytut teatralny Zbigniewa Raszewskiego a Hungarian OISTAT Center.