EN

ČOSDAT

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Pozvánka na výstavu Bratislavská scénografická škola

dovoľujeme si Vás pozvať na výstavu prác študentov Katedry scénografie Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, která se koní v Galérii v Slovenskom inštitúte v Prahe / Náměstí Republiky 3, Praha 1

V rámci vernisáže výstavy 5. června  v 18,00 hod. bude predstavená monografia Dagmar Inštitorisovej Jozef Ciller: Čítanie v mysli scénografa.

Výstava bude otvorená od 5. do 26. júna 2019 v utorok až sobotu od 13.00 do 19.00 hod a je sprievodnou akciou PQ 2019.

Knihu do života  uvedú Věra Ptáčková a Peter Čanecký.