Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Otevřený dopis ITI předsedovi vlády a předsedovi ČSSD