EN

ČOSDAT

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Goldflamová Štětinová, Petra

* 1970, scénografka, kostýmní výtvarnice, loutkářka, ilustrátorka

 

„Jaké umělecké dílo/ počin Vás v posledních měsících nejvíce zaujalo?“

„Poslední dobou mě fascinují mraky (a obloha vůbec). 

Jejich tvary, barevnost a proměnlivost světelná.

Jsou mojí největší inspirací.

Z divadla posledních dvou tří let: zatím nepřekonaný zážitek z Dejvic, Ucpaný systém.“

 

Petra Goldflamová Štětinová absolvovala obor scénografie na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU. S hrdostí se řadí k žákům profesorů Miroslava Meleny a Petra Matáska, kteří pro ni podle jejích vlastních slov „byli těmi nejzásadnějšími učiteli“.

„A doufám, že na mě dohlíží… teď už oba shora, aspoň občas… Díky!“

Ráda se inspiruje mraky, jejich tvary, oblohou, proměnlivostí a barevností – což jsou stejné kvality, jež lze pozorovat v její dlouholeté scénografické tvorbě. Ať již spolupracovala s Vladimírem Morávkem (Othello, Casio a Desdemona – Klicperovo divadlo Hradec Králové), Akramem Staňkem (Prospaný život – ND Kolowrat), Sergejem P. Fedotovem (Revizor – Dejvické divadlo), Jürgenem Esserem (Der Fleck – G-H-T Zittau), nebo Jiřím Menzelem (Falstaff- Státní divadlo Košice), vždy dokáže skloubit vlastní uměleckou tvořivost s představami režiséra a s jeho požadavky. Po absolvování Melenova a Matáskova ateliéru nastoupila do Divadla v Dlouhé, kde dlouhodobě spolupracovala s Janem Bornou. Nejdéle a nejvíce ovšem tvoří s Arnoštem Goldflamem.

 

Čím je pro Vás současná scénografie?

„… zmatením jazyků.“

 

 

Petra Goldflamová Štětinová se představuje kostýmními návrhy k inscenaci Věštkyně, vraždy a jasnovidci a scénografickými črtami Dopisy režisérovi- scénografickými návody pro A. G.

 

VĚŠTKYNĚ, VRAŽDY A JASNOVIDCI

Divadelní inscenace 

Městská divadla pražská (Rokoko), premiéra: 16. 3. 2013

Autor: Čapek/Goldflam 

Režie: Arnošt Goldflam 

Scénografie: Petr Marek 

Kostýmy: Petra Goldflamová Štětinová 

Zvuk/hudba: Milan Potoček 

Choreografie: Jana Hanušová 

 

Impulzy z čapkových Povídek z jedné i druhé kapsy vedly Arnošta Goldflama k vytvoření jevištní skici spisovatele, jehož vnímáme zpravidla v poněkud odlišném kontextu. Petra Goldflamová Štetinová svými kostýmy podtrhla a zdůraznila poetiku Goldflamova režijního pojetí, a koncipovala je také v dialogu se scénografií Petra Marka. Důmyslnost kostýmní práce se projevuje v zápletkových a katarzních momentech inscenace, kdy se kostýmy stávají akcelerátory jevištní akce.

 

DOPISY REŽISÉROVI- SCÉNOGRAFICKÉ NÁVODY PRO A. G.

Scénografické črty

Autor: Petra Goldflamová Štětinová

 

Arnošt Goldflam (režisér a manžel) mně vždy nutí vytvořit mu scénografické skici vývoje inscenace. Tak je kreslím, aby byl doma klid.“

Kresebná zručnost Petry Goldflamové Štětinové prozrazuje řemeslnou důslednost a fantazii, která velmi dobře souzní s poetikou a estetikou Goldflamových textů i jeho režijní prací