EN

ČOSDAT

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Gourdain, Marie

* 1986, výtvarnice, animátorka, scénografka

 

„Jaké umělecké dílo/ počin Vás v posledních měsících nejvíce zaujalo?“

„Není to úplně nové a není to úplně z posledních měsíců, ale je to pro mě zásadní referent a inspirace: Aurélien Bory / cie 111 / představení PLEXUS“ 

Více zde: http://www.cie111.com/en/spectacles/plexus/ https://www.youtube.com/watch?v=9y_1uwZ7Mz4

Marie Gourdain pochází z Paříže. Ve Francii vystudovala filmovou animaci na Ecole National Supérieure des Arts Décoratifs a v rámci svého studia absolvovala stáž Erasmus na VŠUP v Praze. Od roku 2010 žije v České republice, kde se jako scénografka podílela na vzniku představení Different? (Barbora Látalová a Zdenka Svíteková, 2016), IMAGO (Lucie Kašiarová, 2014), site-specific eventu festivalu KoresponDance (Dominique Boivin a Jean Gaudin, 2014-2016) a Pisum Sa-tivum (Karine Ponties, JAMU 2012). V rámci spolku tYhle připravila v roce 2016 svůj režijní debut – inscenaci UN. Později téhož vytvořila scénografii k projektu Výš a v koprodukci se Studiem ALTA režírovala pouliční představení LEGOrytmus (2017). Spolupracovala také na výrobě animovaných filmů studií Hafan Film a Anifilm. Marie Gourdain dále pracuje v týmech ve Francii a Švýcarsku. Za svou výtvarnou a sochařskou práci doposud získala cenu Frédéric de Carfort Paris (2011) a cenu pro sochaře ENSAD Paris(2009).

Více zde: www.mariegourdain.net a http://tyhle.cz/

 

„Čím je pro Vás současná scénografie?“

„Tělo / prostor / struktura / pohyb: jeden obraz, který shrnuje a zdůrazňuje dramaturgii inscenace, pokud tedy sám není jejím subjektem.“

„Body / space / structure / movement: one image that sums-up and emphasizes the dramaturgy of a piece if it is not itself the subject of the piece.“

Marie Gourdain se představuje inscenací UN – sólem pro jednoho tanečníka, reagujícího na prostor a struktury na scéně.

UN

Sólo pro jednoho tanečníka

Premiéra 6. a 7. února 2016 v pražském Studiu Alta

autorka: Marie Gourdain

účinkují: Florent Golfier, Marie Gourdain

režie: Marie Gourdain

scénografie: Marie Gourdain

kostýmy: Marie Gourdain, Zuzana Režná, Martina Stieglerová

spolek: tYhle (tyhle.cz)

světelný design: Zuzana Režná

zvuk/hudba: Tomáš Hubáček

Choreografie: Marie Gourdain, Florent Golfier

 

 

Tento projekt vychází z abstraktně-geometrického jazyka a inspirován je křížovou cestou – utrpením Krista a jeho cestou ke smrti. Jako základní prvky zde slouží tanečníkovo tělo, kříž, smrt, vzkříšení a oběť. Setkávají se zde horizontální a vertikální linie, a spolu s kruhem vytváří jednoduché scénografické struktury: prostor zabydlený liniemi, jedna rekvizita, dřevěný trojúhelník velikosti člověka a spirála představující kruhový princip. Kompozici představení tak tvoří několik obrazů, z nichž je každý vybudován kolem jednoho scénografického konceptu.

Choreografie a proces dramaturgie jsou tvořeny v úzkém dialogu s prostorem, na němž jsou závislé. A přestože jde o sólový projekt, jednají zde ve skutečnosti lidé dva: druhé tělo mění prostor, který tanečníka obklopuje na základě přesně dané logiky. Křehkost bytí, nejisté balancování, překážky. Hranice prostoru, v kterém pohybující se tělo prozkoumává svůj vlastní svět, je stanovena nenápadnou, mizivou přítomností druhého. Každý z nich sleduje vlastní cestu a logiku, rovnováha je ale mezi nimi křehká – tělo může zavrávorat a linie, která je rozděluje, přestane být neproniknutelná.

 

 

 

Trailer k inscenaci zde: https://vimeo.com/157174113