EN

ČOSDAT

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Řezníčková, Lenka

1992, urbanistka, studentka scénografie

 

„Jaké umělecké dílo/ počin Vás v posledních měsících nejvíce zaujalo?“

                                                     ________

Lenka Řezníčková absolvovala studium urbanismu na brněnské VUT a v současnosti studuje scénografii v ateliéru Marie Jiráskové na brněnské JAMU. Mladá autorka se věnuje scénografii, kresbě i malbě, urbanismu, aktivismu, veřejnému prostoru a divadlu s mezioborovým přesahem.

Čím je pro mě současná scénografie?

„Scénografii chápu v širším slova smyslu, přesahující divadelní prostředí. Scénografie je pro mne zhmotnění postojů, názorů, cítění. Práce s veřejným prostorem, architekturou, společností. Umělecké zpracování okolního světa v jakékoliv podobě.“

Lenka Řezníčková se představuje projektem Kdo si hraje nehajluje! (2017).

KDO SI HRAJE, NEHAJLUJE!

Projekt 

JAMU, ateliér scénografie, 1. 5. 2017 

Autor: kolektiv studentů scénografie JAMU 

Projekt vychází z účasti studentů scénografie JAMU na protinacistické akci Kdo si hraje, nehajluje! v  Brně. Performance a site specific byla koncipována jako nenásilné vyjádření společenských a politických  postojů. Jedná se tedy o dokumentární scénografii – reálné prostředí, reálné konfliktní situace. Aktéři byli zároveň autentičtí jedinci a zároveň perfomeři. Kostýmy i samotná akce byly zamýšleny jako provokace a kontrast k  nacistickému průvodu.