EN

ČOSDAT

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Preková, Jana

* 1956, scénografka, kostýmní výtvarnice, vizuální umělkyně, světelná designérka, kurátorka

 

„Jaké umělecké dílo/ počin Vás v posledních měsících nejvíce zaujalo?“

                                                ____

Jana Preková vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Praze a v roce 1983 absolvovala obor scénografie na pražské DAMU. V současné době působí jako docentka v ateliéru  scénografie a kostýmní tvorby na brněnské JAMU, u jehož zrodu v roce 1990 stála. Do roku 2010 také vedla ateliér tělového designu na Fakultě výtvarných umění při brněnském VUT. Jako kostýmní výtvarnice a scénografka spolupracuje s řadou divadel (v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Pardubicích apod.) a režisérů (Martin Františák, Miroslav Bambůšek, Ivan Rajmont, Viktorie Čermáková, Michal Dočekal ad.). Pravidelná spolupráce s Janem Antonínem Pitínským je dodnes, stejně jako její spolupráce s Janem Nebeským, jednou z konstant tvůrčí činnosti Jany Prekové. Za všechny uveďme např. inscenaci Z cizoty, za jejíž kostýmní zpracování obdržela Cenu Alfréda Radoka (režie: Jan Nebeský, Divadlo Na zábradlí, 2005). Jana Preková tvoří ve spolupráci jak se zaběhlými scénami (např. Národní divadlo), tak se studiovými a experimentálními produkcemi. Nezřídka se také podílí na nejrůznějších site-specific akcích, vystavuje vizuální díla a jako kurátorka se angažuje při prezentacích mladých umělců. Je držitelkou zlaté medaile PQ 99, od roku 1990 pravidelně vede mezinárodní workshopy v České republice i zahraničí (USA, Turecko, Španělsko, Finsko, Francie, atd.). Od roku 1999 je také členkou ČOSDAT/OISTAT.

 

„Čím je pro mě současná scénografie?“

„Otázkou“

 

Jana Preková se představuje výběrem kostýmních řešení nejen svých prací, realizovaných pro divadlo v posledních čtyřech letech. Kostýmy jsou prezentovány prostřednictvím módní přehlídky, díky které je možné vidět jak hotová díla z představení, tak kostýmy zachycené v průběhu procesu vzniku. Navíc jsou zde zastoupeny i tzv. kostýmy na motivy – volné kreace na motivy určitých témat z inscenací hraných v posledních letech: „Molo, světla, hudba, projekce, kostýmy, modelky a modelové, situace. Performativní akce, volně prezentované objekty – kostýmy. Fotografie vzniklých situací jako relikt zanechaný v prostoru výstavy, instalace zanechaná jako relikt akce – módní přehlídky.“