EN

ČOSDAT

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Chrtková, Anna

* 1994, studentka scénografie (JAMU)

„Jaké umělecké dílo/ počin Vás v posledních měsících nejvíce zaujalo?“

„Za poslední dobu největším objevem pro mě byly eseje od německého režiséra a hudebního skladatele Heinera Goebbelse, v nichž se zabývá  „estetikou nepřítomnosti“ na divadle. Když bych měla přejít přímo k zážitku, tak musím uvést inscenaci Ischvara od čínského umělce Tianzhua Chena připravenou speciálně pro festival Wiener Festvochen, a potom taky jeden malý koncert v brněnské galerii Tvar na kterém vystupoval izraelský umělec, který si říká Señor Sendwich.“

Anna Chrtková vystudovala Střední školu uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí (zaměření na design oděvů) a nyní pokračuje studiem scénografie v ateliéru Jany Prekové na Janáčkově akademie múzických umění v Brně. Roku 2017 se zúčastnila projektu Civica Scuola di Teatro v Miláně a absolvovala stáž v brněnském HaDivadle (výtvarná asistence u inscenace Macocha, rež. Kamila Polívková). Roku 2016 obhájila bakalářskou práci na téma Divadlo jako nástroj manipulace, o rok dříve se s celým ateliérem zúčastnila studentské sekce Pražského quadriennale a výtvarně se podílela na festivalu Setkání/Encounter. V roce 2014 absolvovala týdenní site-specific projekt Zabydlování (Deepcamp 0.3) a realizovala výstavní prostor pro festival Setkání/Encounter v Galerii Vaňkovka. Z divadelních realizací můžeme zmínit: Testosteron (2017, Městské divadlo v Mostě), Alenka v říši znaků (2016, Buranteatr, Brno) a Jak je důležité býti (s) Filipem (Indigo Company v Divadle Pod Palmovkou, Praha).

 

Čím je pro mě současná scénografie?

„Vizuální dramaturgií spíše než prostoru. Cestou, jak promlouvat k divákovi skrze obraz, dojem či atmosféru, spíše než podporou konstrukce dramatu. Subjektivní konstrukcí spíše než podporou narativu.“

 

Anna Chrtková se představuje instalacemi Instantní les (2017) a Slibmi, že budeš žít! (2017).

INSTANTNÍ LES

Instalace 

Bajkazyl, Brno, 6. 6. 2017 

Autor: Anna Chrtková 

Účinkující: Taťána Janevová, Petra Schovánková, Petr Hanák 

Režie: Patrik Boušek, Anna Chrtková 

Technické vedení: Vojtěch Mach 

Produkce: Gabriela Gálová 

 

Premiéra speciálního interaktivního projektu Ateliéru scénografie a Ateliéru činoherního herectví se uskutečnila v prostoru Bajkazyl Brno:  „Zavřete oči, dýchejte. Vnímejte vítr ve vlasech, šumící listí, cvrkot v okolí. Co cítíte? Obklopuje nás absolutní skutečnost, hledáme absolutní štěstí, absolutní klid v duši, meditujeme, motivujeme se. Chceme. Pracujeme na sobě. Ale co je doopravdy a co už ne? Virtuální pocity, návod na použití lásky. Instantní les.“

 

SLIB MI, ŽE BUDEŠ ŽÍT!

instalace

JAMU, ateliér scénografie, 12. 6. 2017 

 

Instalace, původně klauzurní práce pro ukončení letního semestru 2017, byla vytvořená na základě Goethova románu Spřízněni volbou. Hlavní myšlenkou je, že divadlo je pouze jedna z mnoha druhů „vaty“ (Chrtková), kterou se dá vyplnit náš volný čas. Instalace je zamýšlena jako procesuální propojení s prostorem OD Kotva, kde jsou návštěvníci výstavy konfrontováni se otázkami typu:

„Otázka na tělo: kdy jsi byl naposledy v divadle? Otázka ještě víc na tělo: co jsi dělal potom, co jsi z divadla přišel? A co budeš dělat, až přijdeš domů z téhle vernisáže – výstavy?

SHOPPING AND GAUČING, slib mi že budeš žít. Žít víc než jen konzumovat – příběhy, kulturu, zboží, intervence, zamyšlení, monolog. Buď divákem, buď sám sebou.“

Manipulované fotografie připomínají všednodennost, v níž „shopping and gaučing“ v tichosti provozujeme. Jasný odkaz na Shopping and fucking Marka Ravenhilla a jeho kritiku bezperspektivního konzumu zdůrazňuje práce Anny Chrtkové naznačenou synonymičností závažnosti, kterou problematika pro autorku představuje. Kritika komerce a „spektáklu“ prostřednictvím s nimi spojené technologie představuje vypovídající kombinaci prvků, kterými Chrtková komunikuje i další, latentně přítomná témata: pocity odcizení, prázdnoty, nesmyslnosti.