EN

ČOSDAT

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Mužíková, Andrea

* 1991, studentka scénografie

 

„Jaké umělecké dílo/ počin Vás v posledních měsících nejvíce zaujalo?“

Instalace od Jane Alexander, Africké dobrodružství.“

 

Andrea Mužíková studovala v letech 2010 – 2013 na Slezské univerzitě v Opavě obor Sociální práce a sociální politika a poté Veřejnou politiku a lidské zdroje na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2016 je studentkou scénografie na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, v ateliéru doc. Jany Prekové. Během svých studií absolvovala kurz arteterapie a čtyř-semestrové doplňující pedagogické studium, realizované v rámci CŽV na PdF Masarykovy univerzity v Brně. Působila jako lektorka arteterapie, v roce 2015 se podílela na organizaci festivalu současného slovenského filmu Nad Scalou sa blýská a v letech 2015 – 2016 také absolvoval praktickou stáž v kreativním centru Industra v Brně.

 

„Čím je pro mě současná scénografie?“

Tvorba v prostoru, čase a situaci. S hranicemi, které můžu pořád objevovat.

 

Andrea Mužíková se představuje svou klauzurní prácí, nazvanou Spříznění volbou jako párová terapie. Jádro projektu tvoří několik párů, jež jsou autorkou postupně umisťovány do příběhu. Vždy v návaznosti na situaci, ve které se aktéři ocitli, dostanou umělecko-terapeutický úkol.

 

SPŘÍZNĚNI VOLBOU jako párová terapie

JAMU, Ateliér scénografie v Brně, premiéra 12. 6. 2017

Autor: Andrea Mužíková

 

Autorka projektu vychází z premisy, že herci, kteří se „dostanou do své postavy“, jsou schopni projevovat se i jinak než jen tradičními způsoby. Pokud budou například malovat na zeď, dostane celá scéna nový rozměr a bezprostřední emoce herců se do ní doslova otisknou. Scéna tedy může postupně gradovat a vyjadřovat náladu hry. A to dle Mužíkové i mnohem přesněji a opravdověji než z návrhu scénografa. Autorka se také domnívá, že takovýto přístup může hercům pomoci dále se herecky rozvíjet, zkusit si nový způsob hraní a posunout tak své hranice o kus dál. Diskuze o výtvoru má poté pomoci získat odstup od postavy a nový rozměr chápání situace.

Video na téma Spříznění volbou zde: https://www.youtube.com/watch?v=YZEbHHVals&feature=youtu.be